Zeleni ključ

OKOLJSKE INFORMACIJE IN INFORMACIJE O ZELENEM KLJUČU

Ponosni smo, da smo del zelene zgodbe. Pridobili smo okoljski znak, Zeleni ključ, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja.

Green Key

Zeleni ključ je mednarodni okoljski znak, ki pospešuje ozaveščanje in skrb za okolje, nastanitvenim in drugim gostinskim objektom, ki se zavzemajo za trajnostne poslovne prakse. Zeleni ključ sestavljajo stroga merila, ki pomembno vplivajo na učinkovito trajnostno vodenje obrata in prispevajo k preobrazbi vedenjskih vzorcev. Ponosni smo, da smo del programa, ki je vodilni na področju trajnostnega turizma in da je naše gostišče del širše sheme, ki se trudi za boljši jutri.

Več o programu Zeleni ključ je dostopno na : www.zelenikljuc.si


Družba Šinkec d.o.o. se zaveda pomena ohranjanja okolja, zato smo v lanskem letu uspešno kandidirali na javnem razpisu "Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti"

Investicija obsega:

 • izolacijo fasade in strehe,
 • vgradnjo sončne elektrarne,
 • vgradnjo toplotne črpalke,
 • rekuperacija prezračevanja,
 • menjava stavbnega pohištva,
 • vgradnja talnega ogrevanja,
 • nakup opreme za zmanjševanje odpadkov.

Namen operacije "Energetska sanacija gostilne OAZA" je povečanje snovne in energetske učinkovitosti objekta.

Cilji operacije so:

 • Delež načrtovanega zmanjšanja računske rabe letne energije
  za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji za 75,90%.
 • Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni
  regiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji bo znašal več kot 75%.
 • Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji za 50,60%.
 • Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji za 53,50%.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si
Vrednost operacije: 253.500 EUR (brez DDV).
Vrednost sofinanciranja: 188.000,00 EUR.